İnsan Kaynakları

Kurumsal stratejik hedef ve vizyonlarına ulaşabilmek için, nitelikli personel ve sürdürülebilir potansiyeli
ortaya çıkararak, gelişime katkı sağlayan, sistematik ve yenilikçi bir kurum kültürümüz bulunmaktadir.
AD Medline İnsan Kaynakları; günümüzde başarılı kurumların, yenilikçi, yaratıcı ve yüksek rekabet
koşullarında fark yaratacak ana unsurun insan kaynağı olduğunun bilincinde olan, uygulamalarını bu
bakış açısı ile yürüten kurumlar olduğuna inanmakta ve bu bakış açısı ile İK stratejilerini, aşağıdaki 3 ana
temel üzerine kurmuş bulunmaktadır:


*Çalışanları hem profesyonel hem de kişisel anlamda başarılı olabilecekleri bir ortam sağlamayı
hedefliyoruz.


*Şirket kültürünü, çalışanların adil, güvenilir ve samimi ilişkiler kurması üzerine şekillendirirken,
dürüstlük; çalışanların şirketle olan ilişkilerinde en yüksek değer olarak kabul edilir.


*Takım çalışması ve şirket kültürüne bağlılık daimi olarak ön planda tutulmakta olup, çalışanların kendi
başarılarının yanında şirket başarıları ve ulaştığı hedeflerle de gurur duymaları İK hedeflerimizin
arasındadır.


Paylaş
<p>Kurumsal stratejik hedef ve vizyonlarına ulaşabilmek için, nitelikli personel ve sürdürülebilir potansiyeli<br />ortaya çıkararak, gelişime katkı sağlayan, sistematik ve yenilikçi bir kurum kültürümüz bulunmaktadir.<br />AD Medline İnsan Kaynakları; günümüzde başarılı kurumların, yenilikçi, yaratıcı ve yüksek rekabet<br />koşullarında fark yaratacak ana unsurun insan kaynağı olduğunun bilincinde olan, uygulamalarını bu<br />bakış açısı ile yürüten kurumlar olduğuna inanmakta ve bu bakış açısı ile İK stratejilerini, aşağıdaki 3 ana<br />temel üzerine kurmuş bulunmaktadır:</p>
<p><br />*Çalışanları hem profesyonel hem de kişisel anlamda başarılı olabilecekleri bir ortam sağlamayı<br />hedefliyoruz.</p>
<p><br />*Şirket kültürünü, çalışanların adil, güvenilir ve samimi ilişkiler kurması üzerine şekillendirirken,<br />dürüstlük; çalışanların şirketle olan ilişkilerinde en yüksek değer olarak kabul edilir.</p>
<p><br />*Takım çalışması ve şirket kültürüne bağlılık daimi olarak ön planda tutulmakta olup, çalışanların kendi<br />başarılarının yanında şirket başarıları ve ulaştığı hedeflerle de gurur duymaları İK hedeflerimizin<br />arasındadır.</p>