ADAKİT

# 0003

ADAKIT karma bir üründür. Demir eksiklikli anemiyi tedavi etmek için kullanılır. Vücuttaki biyokatalizör olarak görev yapar ve Hb'nin ve diğer enzimlerin büyük bölümünü oluşturur. Hb ve diğer globülin enzimlerinin sentezi için gereken demir eksikliğinin giderilmesine ve eritropoezinin uyarılmasına yardımcı olur. Fe + 2 fumarat, kandaki demir miktarının geri kazanılmasına yardımcı olur,kan serumunda Fe + 2 transferrin ile birlikte Hb, miyoglobin oluşumunda rol oynar ve organizmanın depolarında toplanmasına yardımcı olur.

Sunum şekli: 30 ml damla


Benzer markalarımız